Verbonden met Emerald

EMERALD is de naam voor de regionale verbondenheid van de aan de Christian and Missionary Alliance verbonden landelijke lichamen in de regio van Europa en het Midden Oosten. We zijn als ‘landelijke lichamen’ in de volgende landen vertegenwoordigd: Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Rusland, Spanje, het land van de Heilige (Israël en Palestina), Jordanië, Libanon, Syrië, Irak.

In diverse andere landen in dezelfde regio hebben we zendelingen die bezig zijn met allerlei soorten initiatieven om ook in deze landen kerken te planten. Vanuit de Alliance World Fellowship wordt gekeken naar hoe we dit het beste samen kunnen doen, en mensen en middelen met elkaar kunnen verbinden, mensen zo breed mogelijk in te zetten en er samen werk van te maken om de naam van Jezus in alle kleuren, volken en talen te verhogen.

Ook wordt er op dit moment nagedacht over hoe we in deze internationale setting beter kunnen samenwerken om mensen te vormen en de gedachten die onze stichter (A.B. Simpson) over onderwijs en vorming had in de contextuele setting kunnen vormgeven, zodat nieuwe generaties gelovigen in de voetsporen van Paulus en zijn medewerkers het Evangelie van Jezus Christus kunnen verspreiden. Inspirerende manieren waarop we dit doen zijn zendingsreizen (korte en langere termijn), conferenties, retraites, bijbelscholen, maar ook door middel van partnerschappen van gemeenten in diverse landen.