Raad van Advies

Even voorstellen

Wie ben ik?

Bud Grüwel, woon met mijn vrouw Winnie in De Kwakel. Ik heb 45 jaar om den brode en met plezier gewerkt, waarvan 1/3 als IT-consultant, 1/3 als bedrijfskundige, en 1/3 als psycholoog; als uitvoerder en leidinggevende. Ben nu al een tijdje pensionado van beroep; nog wel actief als pastoraalpsycholoog, adviseur/consultant en onderzoeker.

Geloofsachtergrond en betrokken raken

Van geboorte Nederlands Hervormd. Na enige omzwervingen, 30 jaar geleden, in bij de CAMA-gemeente, gedoopt en diverse kerkelijke taken gehad op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend vlak, waaronder pastoraat.

De CAMA ken ik uit mijn kinderjaren, waar zendelingen voorgingen in de dienst, wat ik het altijd al boeiend heb gevonden om zo, in de wildernis van Nieuw-Guinea, in Gods akker te staan.

Taken

De Raad van Advies ondersteunt het bestuur met …… adviezen, en fungeert derhalve ook als klankbord voor het Bestuur. Mijn taak ligt in met name visie- en organisatie-ontwikkeling en intermenselijke kwesties.

Droom

Mijn wens is dat het gedachtegoed van de CAMA nieuw en bestendig leven krijgt in droom en daad zonder dat wetten in de weg staan en praktische bezwaren bij individuen en gemeenten. (Vrij naar W. Elsschot, 1910)

 


Wie ben ik?

Bert de Pijper, 66 jaar, gehuwd met Adrie. We wonen in Amstelveen. We hebben 3 dochters en 8 kleinkinderen. Hoewel ik officieel met pensioen ben, werk ik nog steeds. Ik ben als auteur werkzaam op het gebied van sociale verzekeringen en arbeidsrecht. Mijn opdrachtgevers zijn de grote uitgeverijen in Nederland. Daarnaast ben ik al ca. 10 jaar gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Amstelveen. 

Geloofsachtergrond

Mijn ouders waren Nederlands Hervormd. Tijdens mijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, kwam ik in contact met de Navigators. Bij deze organisatie heb ik een bewuste keuze gemaakt om voor de rest van mijn leven Jezus Heer te laten zijn in mijn leven. Bij Youth for Christ Amstelveen heb ik Adrie leren kennen. Een paar jaar later zijn we getrouwd in een baptistengemeente in Amsterdam. In die gemeente zijn we ook gedoopt.

Hoe ben je bij CAMA betrokken geraakt?

In 1982 werd in Amstelveen de CAMA Gemeente Amstelveen opgericht. Ik was één van de oprichters. Vanaf het begin zijn we lid van deze gemeente. We zijn, wel met kleine tussenposen, meer dan 30 jaar oudste-echtpaar geweest. Landelijk ben ik ca. 8 jaar voorzitter geweest van CAMA Nederland, 12 jaar voorzitter van CAMA Zending en 6 jaar secretaris van ABC Gemeenten.

Mijn rol in de Raad van Advies

In ben één van de 3 leden van de Raad van Advies. Mijn rol is om vooral vanuit de juridische en organisatorische discipline te adviseren. 

Mijn droom

Mijn droom is dat de CAMA-theologie ook voor volgende generaties een inspiratiebron voor gemeenten in Nederland zal blijven. Ik vind het belangrijk dat het principe van de “four-fold-gospel” en het “Deeper-Life” leven ook in de toekomst mensen mag blijven inspireren. Dat de aanwezigheid van CAMA in kerkelijk Nederland, mensen uit de samenleving een persoonlijke keuze voor Jezus doet maken en geestelijk laat groeien in bijbelgetrouwe, stabiele gemeenten. Dat de activiteiten van CAMA in Nederland ertoe zullen leiden dat gemeenteleden zullen kiezen voor een geestelijke bediening in Nederland of als zendingswerker te worden uitgezonden naar het buitenland.


 

Wie ben ik?

Jan Schippers uit Zoetermeer.

Ik ben geboren in Den Haag, ben getrouwd met Franneke, heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Mijn persoonlijk geloof in Jezus ontluikte vele jaren geleden bij de jeugdbeweging Jesus People en bepalen nog elke dag mijn dagelijks leven. In 1993 werd ik na mijn studie theologie aan de universiteit te Utrecht als C&MA predikant beroepen en geordineerd in Zoetermeer. Na 18 j, mocht ik de ABC kerk in Katwijk dienen. Over enige maanden (kerst ’21) hoop ik met pensioen te gaan. Ik draag het CAMA werk een warm hart toe en zet me daarvoor in.

Na de lagere school deed ik de Havo. Op 16 jarige leeftijd overleed mijn opa en voor het eerst werd ik concreet geconfronteerd met de dood. Vragen over de zin van het leven kwamen sterk in mij op. In die periode ontmoette ik de Haagse groep Jesus People, allemaal jongeren net als ik, lang haar, thuiswonend en schoolgaand. Elke zaterdag gingen wij de binnenstad van Den Haag in om te evangeliseren. Geweldig! Hierin kon ik mijn evangelistenhart volop uitleven.

Na de Havo ben ik fulltime gaan meewerken met deze jongerenbeweging. Evangeliseren, preken, Bijbelstudie geven en nog veel meer activiteiten. Ook ging ik mee naar Antwerpen waar we een nieuwe jeugdafdeling openden. In een week kwamen ruim 30 jongeren tot Jezus, die gedoopt werden, waarvan diversen nog steeds actief zijn. Een ware opwekking beleefden we.

Getrouwd met Franneke

In 1977 trouwden we. Franneke had ik via Jesus People leren kennen. Door het pionierswerk in België kwamen we in Roeselare terecht. In dat West Vlaamse stadje in België zijn onze beide kinderen, Mirjam (31) en Jan (28) geboren. In Roeselare hebben we samen een huisgemeente gesticht, die later is overgegaan naar de Evangelische gemeente van Roeselare.

Naast mijn werk als metselaar mocht ik in Heverlee (B) het deeltijd Bijbelschoolprogramma volgen. Na 6 jaar avondstudie vervolgens het International Theological Instituut (3 jaar), waarna ik na de Evangelische faculteit Heverlee (1 jaar), 2 1/2 jaar later aan de Rijksuniversiteit van Utrecht mijn doctoraal van de ‘Uitlegkunde van het Oude Testament” in 1992 op Psalm 51 behaalde. In 1997 legde ik het kerkelijk examen van de AWF (CAMA International) af.

Periode in Den Haag

Vanaf 1984 zijn we naar Den Haag verhuisd waar we 8 jaar actief meegewerkt hebben aan de opbouw van de Evangelische gemeente Eliëzer aan de Koningskade; preken, kringwerkleider, opzet diaconie, studies geven, kinderwerk. Vijf jaar lang hebben mijn vrouw en ik in Nijkerk zomer kinderkampen voor ‘binnenstad kinderen’ georganiseerd. Velen hebben hierdoor de Here Jezus en Zijn liefde voor het eerst leren kennen.

Voorganger in Zoetermeer en Katwijk

In het voorjaar 1992, terwijl ik afstudeerde in Utrecht, zocht de CAMA Parousia Zoetermeer een fulltime voorganger. Na een sollicitatieperiode van bijna een jaar ging de raad in 1993 over tot inzegenen. Inmiddels werk ik door Gods genade met veel plezier en zegen 18 jaar in Parousia.

Zo startte in 1996 de dochtergemeente te Boskoop. De gemeente in Zoetermeer verdrievoudigd in aantal, honderden kwamen tot Jezus en hebben zich laten dopen en de gemeente heeft zich in 2007 een prachtig kerkpand (900 zitplaatsen) verworven. In 2011 werd ik voorganger in de ABC gemeente in Katwijk aan Zee waar ik vier jaar mocht dienen.

Wat motiveert mij?

Paulus schrijft in II Kor. 5: 14 : “Want de liefde van Christus dringt ons, daar we tot het inzicht gekomen zijn dat Een voor allen gestorven is.” Dit is mijn lijftekst. Zijn liefde voor de wereld motiveert mij ten diepste om zo de Here wil en Hij mij de kracht geeft mij in te zetten voor Zijn gemeente; hét instrument van God om Jezus’ liefde bekend te maken aan deze verloren wereld.