Internationaal

Vanaf het begin is de Christian and Missionary Alliance een zendend lichaam geweest. Vanaf het allereerste begin zagen mensen biddend uit naar het bereiken van wie nog niet bereikt was voor Jezus. De eerste zendelingen gingen naar Congo en er werd intensief en ‘van harte’ samengewerkt om steeds weer nieuwe mensen naar ‘regio’s voorbij de horizon’ uit te zenden. Ook vandaag wil de Christian and Missionary Alliance in Nederland de wereld op haar netvlies houden. 

Dat betekent voor ‘dichtbij’:

  1. Het willen zijn van inclusieve kerken waar mensen uit allerlei achtergronden hun thuis vinden,
  2. Het stichten van gemeenten in gebieden waar weinig tot geen kerken zijn,
  3. Het vormen van mensen om dit samen met ons te doen,
  4. Het willen bereiken van mensen die naar ons land komen en hen een thuis ‘in Jezus’ te willen geven.

De kerk van Jezus is niet compleet als er mensen ontbreken. Deze drive geeft ons ‘internationaal zijn’ in Nederland kleur. Maar onze blik gaat verder dan ons landje alleen. Dichtbij kán voor ons niet zonder ‘ver weg’. Internationaal zijn we over de hele wereld verbonden met door Jezus gegrepen, en missiegedreven mensen. Over de hele wereld werken we met onze internationale familie (en meer) samen om wie nog niet bereikt is te bereiken. Vanuit Nederland werken we hiervoor samen met CAMA Zending, de Nederlandse zendingsorganisatie met wie we ons familiair verbonden weten. Zij zenden mensen ‘over landsgrenzen’ uit en werken met onze internationale familie samen om dit te doen op de plaatsen waar dit het hardst nodig is. 

Lang verhaal kort: We zijn een internationale, door Christus gegrepen en door missie gedreven familie. En we zijn niet compleet zonder jou.