Geschiedenis CAMA

ALBERT BENJAMIN SIMPSON
Het verhaal van de Christian and Missionary Alliance begint met Albert Benjamin Simpson. “A.B.”, zoals hij door intimi genoemd werd, begon als een ‘gewone predikant’ in Canada. Toen hij steeds meer door de Heer gegrepen werd begon er in hem een verlangen te groeien om Hem steeds dieper te leren kennen – en dit met de wereld om hem heen te delen.
Vanuit Canada ging hij naar de Verenigde Staten en kwam hij uiteindelijk in New York City. Hier stapte hij uit zijn goedbetaalde ambt om een beweging te starten. Simpson zag als geen ander de ‘door de kerk genegeerden’ en wilde ze bij Christus thuis brengen. Hij wilde ze vinden, vormen en vleugels geven.

Zo begon hij een evangelisatiewerk onder immigranten en startte hij The Gospel Tabernacle in het beruchte “Hells Kitchen”. Hieruit ontstonden huizen van gebed en genezing waar mensen die door de kerk en maatschappij vergeten waren hun thuis konden vinden. Ook had Simpson oog voor ‘het hele leven’, naar lichaam, ziel en geest  – en hij zag dat het vormen van mensen voor de missie van Christus een belangrijke taak was. Hij startte vanuit The Gospel Tabernacle het Missionary Training Institute – de eerste echte bijbelschool voor zending in de Verenigde Staten. Vanuit het MTI werden letterlijk honderden zendelingen over de hele wereld uitgezonden om de ‘meest onbereikte volken’ te bereiken. De eerste arbeiders gingen naar Congo, Israël, het Midden Oosten, en nog zoveel meer plaatsen. Vanuit deze beweging ontstond de Christian and Missionary Alliance.

REGIONS BEYOND
De C&MA maakte er werk van om “All of Jesus for All of the world” uit te leven. De volheid van Jezus, en het leven met Hem is waar een mens zijn ware bestemming vind. Dat wat we in Jezus gevonden hebben, willen we uitdelen. En we geloven dat Hij ons daartoe roept – om dat te delen met wie Hij het zou willen delen.
Een andere slogan is “To the regions beyond”. Het betekent zoveel als het voorbij onze eigen horizon (en grenzen) willen gaan om dat geweldige nieuws te delen. En daar te willen zijn waar anderen nog niet geweest zijn. Of niemand is. Zo kwamen er zendelingen in toenmalig Nederlands Indië en daar kwam het Nederlandse zendingsechtpaar Willem en Mien Könemann in contact met het werk van de C&MA. Nadat zij na de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd en in Nederland waren teruggekeerd begonnen zij de Nederlandse tak van de Christian and Missionary Alliance: CAMA Zending. CAMA Zending startte als een interkerkelijke beweging voor gebed en zending en al snel werden meerdere werkers door hen uitgezonden naar allerlei regio’s over de hele wereld. Papoea Nieuw Guinea, Congo, en vele andere plaatsen die we als “regio’s voorbij onze horizon” kunnen bestempelen.

DEEPER LIFE & MISSIONS
Hier komen de zaken van ‘ons’ geestelijke DNA in samen: Het draait om het kennen van Jezus in al Zijn volheid (Wat we “Deeper Life” zijn gaan noemen) en dat delen met wie Hij het zou willen delen (“Missions”), waar dan ook.
Dit begint, zoals Simpson vaak verwoordde “thuis” en gaat van daar de wereld over, “tot aan de uiteinden van de aarde”. Een van Simpsons meest favoriete bijbelteksten gaat hier dan ook over: “Jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn, te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” (Handelingen 1:8). Simpson preekte hier vaak over en hij zag de immigranten die vanuit alle hoeken van de aarde New York binnenkwamen als de Samaritanen in deze passage, want ze werden vaak door de kerk ‘genegeerd’ en daarmee ook ‘over het hoofd gezien’ omwille van klasse, afkomst, kleur, enzovoorts.
Hieruit ontstond de Gospel Tabernacle, en ontstond het hart voor wat verloren, vergeten en genegeerd is en ‘kerk’ te zien als ‘niet voltooid’ wanneer er mensen ontbreken, genegeerd worden of om wat voor reden dan ook ‘over het hoofd worden gezien’.. Het uitgangspunt is dat Christus hen bereiken wil en daar mobiliseert hij zijn mensen voor. Mensen die kracht ontvangen en daarvan getuigen willen. En de levende Christus schrijft vanaf het begin een bijzonder verhaal door onze beweging heen. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging met kerken en zendelingen in allerlei kleuren, volken en talen. En het verhaal is nog niet klaar. 

ONS VERHAAL EN JOUW VERHAAL
Ons verlangen is dat God ook jou gebruiken gaat om mensen door de ogen van Jezus te zien en met Hem de oogst binnen te halen. Dit kan op allerlei manieren. Doe met ons mee zoals wij met Jezus meedoen en ontdek hoe de levende God ook jou in wil zetten om de minst bereikten met Hemzelf te bereiken.