Verbonden met Alliance World Fellowship (AWF)

De Alliance World Fellowship (AWF) is de koepel die kerken en bedieningen van over de hele wereld verenigt die verbonden zijn met de Christian and Missionary Alliance.

Deze beweging startte in de 80-er jaren van de 19e eeuw en bracht mensen bij elkaar met het verlangen om Jezus Christus te kennen in al zijn volheid, en om dit geweldige nieuws met de hele wereld te delen. Deze beweging ontwikkelde zich tot een Christus-gedreven, door de Geest bekrachtigde en op missie gerichte denominatie met partners in vele landen, onder verschillende namen.

De nationale leiders kwamen bij elkaar in Nyack in New York in 1975 en hieruit is de Alliance World Fellowship geboren. De broederschap die hieruit ontstaan is richtte zich vanaf haar begin op het bijeenbrengen, stimuleren en inspireren van de internationale familie door onder andere eens per vier jaar bij elkaar te komen met de volgende specifieke doelen:

  • Om onze toewijding aan de Bijbel, Gods Woord, als Zijn volledige en gezaghebbende schriftelijke openbaring aan de mens te bevestigen,
  • Om getuigenis te geven van de specifieke waarheden van het Viervoudig Evangelie: Christus, onze Verlosser, onze Heiligmaker, onze Heelmaker en onze (komende) Koning,
  • Om elkaar te steunen en aan te moedigen in de taak van Missie (Zending dichtbij en ver weg), waarvan we begrijpen dat het de speciale roeping van de kerk is,
  • Om gelegenheid te bieden en uitdrukking van gemeenschap te geven onder leden van de aan de Alliance World Fellowship verbonden leden.