Artikelen, boeken en video’s

Als Alliance Nederland publiceren we ook diverse dingen. Media in de breedste zin van het woord.

We hebben een eigen pagina bij Vimeo (www.vimeo.com/cmalliancenederland). Hierop publiceren we gehouden preken, studies, en andere filmpjes op het gebied van vorming. Filmpjes kunnen in de setting van de eigen huiskamer, kerk of wat voor setting dan ook gebruikt worden.

Ook richten we ons door middel van het Tozerfonds op het uitgeven en publiceren van boeken. In juli van 2021 komen we een nieuwe biografie van de stichter van het wereldwijde zendingsgenootschap, Albert Benjamin Simpson. Dit boek geven we weg aan wie het maar hebben wil en kennis wil maken met onze beweging. In de toekomst willen we dit vaker gaan doen.

Ook publiceren we met enige regelmaat artikelen en dergelijke. Ook deze dingen zullen we als nieuwsitems op onze site publiceren. Het verlangen van het zijn van een beweging betekent dat we onze dingen graag delen, met de hoop dat de naam van Jezus ermee verhoogd moge worden.