Wat geloven we

Voor ons is belangrijk dat Christus in al zijn volheid gekend wordt. Die ‘volheid’ wordt uiteraard beschreven in de Bijbel, maar onze beweging heeft er altijd werk van gemaakt om juist dát en daarmee Hem, de Persoon van Jezus Christus naar voren te schuiven. Want het draait allemaal om Jezus. We zijn zogezegd een beetje een ‘Jezus-beweging’.
Dat kun je zien in ‘onze slogans’, zoals “All for Jesus, Jesus for all”, “Jesus Only” en wel meer. Maar het wordt misschien wel het meeste ‘gevangen’ in The Fourfold Gospel, waar ons wereldwijde logo ook uitdrukking aan geeft. Jezus is zogezegd ons alles. En Hij dient in alles voorrang te krijgen. Hij is onze Verlosser, onze Heiligmaker, onze Heelmaker en onze komende Koning. En Hij wil dat voor iedereen zijn. Dát geloven we.

A. Verlossing door Christus, voor allen die zich aan Hem toevertrouwen.
B. Heiliging door Christus, voor allen die willen leven in overgave aan Hem.
C. Goddelijke genezing door Christus voor allen die in zijn naam geloven.
D. Christus Koningschap, die zijn schepping naar voltooiing zal brengen.