ANBI

Naam

Stichting Christian and Missionary Alliance Nederland

RSIN

862062676

Bestuurssamenstelling en functie

Dhr. E. Bakker (voorzitter),
Mevr. A.R. Volgers-van Wijk (secretaris),
Dhr. H.J.A. Mennens (Penningmeester),
Dhr. J.J.W. Westra (bestuurslid),
Dhr. M. Volgers (Bestuurslid),
Dhr. R. Rausch (Bestuurslid),
Dhr. A. Soet (Bestuurslid).

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze kunnen wel in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de doelstellingen van de stichting.