Het bestuur

Even voorstellen

Wie ben je?

Erik Bakker

Wie je bent wordt meestal verteld door middel van wat je doet. Ook ik zal me daar nu schuldig aan maken. Sinds 20 jaar zijn mijn vrouw en ik gemeentestichters in Zuid-Nederland.  We hebben dat altijd met veel plezier gedaan. We merken dat we nu een “ander seizoen” zijn in gegaan. Dit krijgt vorm doordat we een verschuiving ervaren in onze bediening. We starten niet zozeer meer zelf gemeenten maar helpen anderen daarmee. Ook zit ik in een aantal besturen in verschillende rollen en ook dat doe ik met veel plezier. Verder preek ik geregeld in allerlei kerken in het land. 

Wat is je geloofsachtergrond?

Ik kom uit een Rooms-Katholiek gezin en bij op mijn 14e bewust tot geloof gekomen op de school in Nieuw-Vennep waar we godsdienstles kregen van Ds. Gravendeel. De Here Jezus is altijd de rode draad in mijn leven geweest en dat is Hij nog altijd. Mijn levensmotto is: Jezus alleen!

Hoe ben je bij CAMA betrokken geraakt?

Tijdens mijn studie aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Veenendaal) kwam ik door een aantal docenten in aanraking met CAMA. Docenten als Arie Verduin en Arie Davidse waren zulke aanstekelijke christenen dat ik dacht “bij die beweging wil ik horen”. Na afronding van mijn studie heb ik het ordinatie traject gevolgd om ingezegend te worden als CAMA voorganger (2006). Nog altijd merk ik dat het internationale karakter en het gevoel “wij zijn Alliance” maakt dat ik geloof dat CAMA dé beweging is om gemeentestichting in Nederland in de praktijk te brengen. We werken vanuit een solide theologische doordenking. De symbolen in het logo zeggen eigenlijk alles: Christus is onze Verlosser, Christus is onze Heiligmaker, Christus is onze Heelmeester en Hij is onze Komende Koning.

Wat is je taak binnen het bestuur?

Ik ben voorzitter van het bestuur.

Waar verlang je naar?

Ik verlang er naar dat we het CAMA gedachtengoed, de CAMA DNA, bekendmaken in Nederland. Ik verlang er naar dat we dit doen door middel van het stichten van nieuwe plaatselijke gemeenten (in allerlei verschijningsvormen) juist op plaatsen waar ze het minste zijn in Nederland. Ik verlang naar conferenties, retraites en voorgangersdagen waar Jezus centraal staat. Ik verlang naar een vernieuwde spiritualiteit voor een vernieuwde Kerk van Europa én dus ook in Nederland!


Wie ben je:

Ik ben Rocco Rausch, getrouwd met Ilonka en pappa van Amarantha, Serena en Joah. Ook de pleegpaps van Kirsty en Delani. We wonen in het Brabantse Rijen en daar hebben we het erg naar onze zin. Tevens ben ik voorganger in Tilburg, en missionair werker in Delft. En… van harte betrokken bij het werk van CAMA over de hele wereld.

Wat is je geloofsachtergrond?
Geen. Ik ben op straat tot geloof gekomen. Da’s een lang en leuk verhaal en voor wie het leuk vindt kan even op video naar een deel van m’n verhaal kijken. Hier de link: https://www.youtube.com/watch?v=UTSZoMi0GKE&t=57s

Hoe ben je bij CAMA betrokken geraakt?
Ik ben op een dag gewoon een kerk binnengelopen, zullen we maar zeggen. Dat was de CAMA gemeente in Zoetermeer. Daar ben ik redelijk vlot gedoopt en ben daarna ook theologie gaan studeren. Dat bracht me in allerlei CAMA gemeenten als spreker, en als stagiair (Zoetermeer, Gouda, Woerden) en zo is dat balletje gaan rollen.
Voor, tijdens en vooral ook na m’n ordinatie heb ik me meer en meer verdiept in de geschiedenis en theologie van de CAMA en heb ik drie jaar in het COTA van de ABC mogen dienen. Ook heb ik een jaar bij CAMA Zending als relatiemanager gewerkt. En… Als klap op de vuurpijl mocht ik samen met een klein aantal anderen als ‘Young Scholar’ een week naar New York om me daar verder te verdiepen in het DNA, geschiedenis en de theologie van de Alliance. Ik ben, om het zo te zeggen, “door en door Alliance” – dit is mijn thuis.


Wat is je taak binnen het bestuur?
Het beste is mijn taak te omschrijven als netwerker. Ik ben veel bezig met het leggen van contacten in binnen- en buitenland en probeer deze dingen bij elkaar te brengen om ze elkaar te laten versterken. Ook ben ik in die zin een echte ‘familieman’ en geniet ik van de enorme (en steeds uitbreidende) basis van contacten over de hele wereld – en met name van dat wat Jezus daar allemaal in aan het doen.

Waar verlang je naar?
Dat mensen het unieke van het missionaire DNA van de Alliance nieuw, opnieuw of meer gaan ontdekken. De volheid van Jezus is zo echt, en zo mooi. Het is de levende Christus die zijn leven in en door mij heen leeft. En die zélf de grote Zendeling is: Hijzelf. En Hij is genoeg – in wat voor omstandigheid dan ook. Het tweede waar ik naar verlang is dat het lichaam van Christus in allerlei verschijningsvormen ga zien in een wereld die naar echtheid en relaties verlangt. Dat we daarin het zoutende zout en het lichtende licht mogen zijn – door Jezus, en specifiek eerst in Nederland en van daaruit de wereld over. Als ik daar een bijrolletje in vervullen mag is het mij genoeg. Waar kan ik jou mee dienen?


Wie ben je?

 • Herman Mennens. Geboren in Rotterdam, opgegroeid in Alblasserwaard en Utrecht, nu wonend in Tilburg
 • Vader van vier dochters
 • Samen met Aarti Ramsanjhal vorm ik een samengesteld gezin
 • Opleiding: Psycholoog en MBA-er
 • Werk: HR Manager

Geloofsachtergrond?

 • Jeugd: Doopsgezind
 • Nu: Christen zonder speciale doctrine

Bij CAMA betrokken geraakt?

 • Via Rocco

Binnen het bestuur?

 • Penningmeester

Verlangen?

 • Een levende en aanstekelijke relatie met de levende God, Onze Here Jezus Christus
  • Voor mezelf
  • Voor een groeiende gemeenschap

Wie ben je?

Ik ben Arnoud Soet en ik ben geboren en getogen in Bodegraven, maar inmiddels woonachtig in het mooie Gouda. In het dagelijks leven ben ik business consultant mobile security. Vrij vertaald naar het Nederlands houdt dat in dat ik bedrijven en organisaties adviseer om hun beveiliging op mobiele toestellen (zoals smartphones, tablets en laptops), op orde te krijgen en te houden. Ik probeer wekelijks een potje te squashen en kijk graag naar series, films, voetbal en formule 1. 

Geloofsachtergrond?

Ik ga naar de CAMA Parousia Gouda en kom daar met veel plezier. Vanuit deze gemeente ben ik aanraking gekomen met het jongerenwerk en ben ik ook jeugdleider geweest van een groep tieners. Hier is het verlangen ontstaan om eens een kamp te organiseren met de jeugd, samen met omliggende CAMA Parousia gemeenten, zoals Zoetermeer en Woerden. Dit kamp werd echter een evenement, waar wij ontzettend verrast waren door de animo en het enthousiasme, en bovenal de merkbare aanwezigheid van God. Tienerevent Impact was geboren en tieners door heel het land hebben hun weg naar Impact gevonden. Na zes edities en een livestream in 2021 is er besloten om de naam om te dopen naar “Life tienerevent” en deze onder te brengen bij C&MA NL. Als leider van Life tienerevent is dat ook gelijk mijn rol binnen het bestuur van de C&MA NL. De verbindende factor tussen de alliantie en het tienerevent.

Wat is je droom?

Het is mijn droom dat tieners (en de medewerkers) God mogen leren kennen en ervaren door een geweldig event en dit mee mogen nemen naar de gemeenten waar ze zelf naartoe gaan. We willen tieners en jongeren vinden, vormen en vleugels geven, zoals een wijs man eens heeft gezegd. Enerzijds zal het evenement mogen bloeien door de inzet én betrokkenheid van verschillende gemeenten en willen wij enthousiaste en vurige tieners aan de gemeente teruggeven, waar die weer van mag gaan bloeien. Een schitterende wisselwerking!


Wie ben je?

Marijke Volgers-van Wijk

Ik ben getrouwd met Marc, moeder van twee dochters en bonusmoeder van de zoon en dochter van Marc. Ik ben werkzaam als ambulant begeleider bij het Leger des Heils. We wonen in Den Bosch, nadat we eerst in Amersfoort zijn gaan wonen na ons trouwen. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Assen, maar na mijn studie Vaktherapie beeldend vormen in Leeuwarden, verhuisde ik al snel naar Zeist, waar ik begon aan mijn eerste baan in de psychiatrie. Toen ik daarnaast in deeltijd HBO-theologie ging studeren aan de CHE/ETF, heb ik daar Marc ontmoet.

Wat is je geloofsachtergrond?

Ik ben opgegroeid in de vrijgemaakte kerk. Tijdens mijn studie moest ik veel op mezelf reflecteren en werd daarin ook mijn geloof stevig bevraagd. Het leidde ertoe dat ik de vrijgemaakte kerk achter me liet en ontwikkeling van mijn geloof zocht en vond binnen evangelische gemeentes van verschillende kleuring, (pinkster, Rafael en uiteindelijk de CAMA-gemeente in Den Bosch).

Hoe ben je bij CAMA betrokken geraakt?

Toen we in Den Bosch gingen wonen, zijn we lid geworden van de CAMA-gemeente daar. Ik wist toen nog niet waar CAMA nou precies voor stond, maar ben me later gaan verdiepen in de uitgangspunten van CAMA en enthousiast geworden over enerzijds de diepgang daarvan en anderzijds de eenvoud van deze beweging. 

Wat is je taak binnen het bestuur?

Ik ben secretaris en aanspreekpunt rond het thema vrouw en kerk.

Waar verlang je naar?

Ik verlang naar een kerk die haar kerntaken weer serieus neemt: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ik verlang naar een kerk die ruimte biedt voor verschil van inzichten, zodat er ruimte over blijft om lief te hebben en de kerk een plek wordt waar mensen herstel vinden en zo kunnen groeien in liefde, om daarmee ook de wereld om hen heen aan te raken en te veranderen.