Het bestuur

Even voorstellen

Wie ben je?

Philip van der Most

Een volgeling van Jezus die gegrepen is door Zijn verzoening, goddelijke menselijkheid en revolutionair Goede boodschap. Ik woon in Tilburg met Leonieke en 4 prachtige (uitwonende) kinderen. Ik werk voor de Rabobank en kerk bij de Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg.

Wat is je geloofsachtergrond?

In de tijd van Jesus People en Teen Challenge in Den Haag ben ik op mijn 17de tot geloof gekomen in een campagne van Nicky Cruz. Ik sloot mij samen met het gezin aan bij de Pinkstergemeente Morgenstond. Met enkele van de leden van de jeugdgroep PGM komen we nog regelmatig samen.

Hoe ben je bij CAMA betrokken geraakt?

Sinds 2002 kom ik bij de EBG Tilburg waar Rocco onze voorganger is sinds 2011. Bij de EBG heb ik in verschillende taken mogen meewerken en nu onder andere als bestuursvoorzitter. Rocco heeft de link naar CAMA en de Alliance gelegd waaraan ik nu sinds 2022 verbonden ben.

Wat is je taak binnen het bestuur?

Ik mag dienen als voorzitter binnen het bestuur.

Waar verlang je naar?

Dat ieder mens op relevante wijze de Blijde Boodschap mag horen, verstaan, toepassen, doorgeven en samen met anderen mag vieren.


Wie ben je:

Ik ben Rocco Rausch, getrouwd met Ilonka en pappa van Amarantha, Serena en Joah. Ook de pleegpaps van Delani. We wonen in het Brabantse Rijen en daar hebben we het erg naar onze zin. Tevens ben ik voorganger in Tilburg. En… van harte betrokken bij het werk van CAMA over de hele wereld.

Wat is je geloofsachtergrond?
Geen. Ik ben op straat tot geloof gekomen. Da’s een lang en leuk verhaal en voor wie het leuk vindt kan even op video naar een deel van m’n verhaal kijken. Hier de link: https://www.youtube.com/watch?v=UTSZoMi0GKE&t=57s

Hoe ben je bij CAMA betrokken geraakt?
Ik ben op een dag gewoon een kerk binnengelopen, zullen we maar zeggen. Dat was de CAMA gemeente in Zoetermeer. Daar ben ik redelijk vlot gedoopt en ben daarna ook theologie gaan studeren. Dat bracht me in allerlei CAMA gemeenten als spreker, en als stagiair (Zoetermeer, Gouda, Woerden) en zo is dat balletje gaan rollen.
Voor, tijdens en vooral ook na m’n ordinatie heb ik me meer en meer verdiept in de geschiedenis en theologie van de CAMA en heb ik drie jaar in het COTA van de ABC mogen dienen. Ook heb ik een jaar bij CAMA Zending als relatiemanager gewerkt. En… Als klap op de vuurpijl mocht ik samen met een klein aantal anderen als ‘Young Scholar’ een week naar New York om me daar verder te verdiepen in het DNA, geschiedenis en de theologie van de Alliance. Ik ben, om het zo te zeggen, “door en door Alliance” – dit is mijn thuis.

Wat is je taak binnen het bestuur?
Het beste is mijn taak te omschrijven als netwerker. Ik ben veel bezig met het leggen van contacten in binnen- en buitenland en probeer deze dingen bij elkaar te brengen om ze elkaar te laten versterken. Ook ben ik in die zin een echte ‘familieman’ en geniet ik van de enorme (en steeds uitbreidende) basis van contacten over de hele wereld – en met name van dat wat Jezus daar allemaal in aan het doen.

Ik ben onderdeel ben van het RCC (Regional Coordinating Committee) van EMERALD en dat ik als zodanig probeer de netwerkfuncties van beide rollen bij elkaar te brengen.

Waar verlang je naar?
Dat mensen het unieke van het missionaire DNA van de Alliance nieuw, opnieuw of meer gaan ontdekken. De volheid van Jezus is zo echt, en zo mooi. Het is de levende Christus die zijn leven in en door mij heen leeft. En die zélf de grote Zendeling is: Hijzelf. En Hij is genoeg – in wat voor omstandigheid dan ook. Het tweede waar ik naar verlang is dat het lichaam van Christus in allerlei verschijningsvormen ga zien in een wereld die naar echtheid en relaties verlangt. Dat we daarin het zoutende zout en het lichtende licht mogen zijn – door Jezus, en specifiek eerst in Nederland en van daaruit de wereld over. Als ik daar een bijrolletje in vervullen mag is het mij genoeg. Waar kan ik jou mee dienen?


Wie ben je?

Ik ben Arnoud Soet en ik ben geboren en getogen in Bodegraven, maar inmiddels woonachtig in het mooie Gouda. In het dagelijks leven ben ik business consultant mobile security. Vrij vertaald naar het Nederlands houdt dat in dat ik bedrijven en organisaties adviseer om hun beveiliging op mobiele toestellen (zoals smartphones, tablets en laptops), op orde te krijgen en te houden. Ik probeer wekelijks een potje te squashen en kijk graag naar series, films, voetbal en formule 1. 

Geloofsachtergrond?

Ik ga naar de CAMA Parousia Gouda en kom daar met veel plezier. Vanuit deze gemeente ben ik aanraking gekomen met het jongerenwerk en ben ik ook jeugdleider geweest van een groep tieners. Hier is het verlangen ontstaan om eens een kamp te organiseren met de jeugd, samen met omliggende CAMA Parousia gemeenten, zoals Zoetermeer en Woerden. Dit kamp werd echter een evenement, waar wij ontzettend verrast waren door de animo en het enthousiasme, en bovenal de merkbare aanwezigheid van God. Tienerevent Impact was geboren en tieners door heel het land hebben hun weg naar Impact gevonden. Na zes edities en een livestream in 2021 is er besloten om de naam om te dopen naar “Life tienerevent” en deze onder te brengen bij C&MA NL. Als leider van Life tienerevent is dat ook gelijk mijn rol binnen het bestuur van de C&MA NL. De verbindende factor tussen de alliantie en het tienerevent.

Wat is je droom?

Het is mijn droom dat tieners (en de medewerkers) God mogen leren kennen en ervaren door een geweldig event en dit mee mogen nemen naar de gemeenten waar ze zelf naartoe gaan. We willen tieners en jongeren vinden, vormen en vleugels geven, zoals een wijs man eens heeft gezegd. Enerzijds zal het evenement mogen bloeien door de inzet én betrokkenheid van verschillende gemeenten en willen wij enthousiaste en vurige tieners aan de gemeente teruggeven, waar die weer van mag gaan bloeien. Een schitterende wisselwerking!


Wie ben je?

Els Gootjes

Ik ben getrouwd Harry. Wij hebben geen kinderen. Ik heb werk als programmeur bij een software bedrijf. Harry runt het huishouden en werkt als huishoudelijke hulp. Daarnaast zijn wij beiden nauw betrokken bij de Kindertuinen in Delft. De kinderen hebben een eigen tuintje met groenten en bloemen.

Wat is je geloofsachtergrond?

Ik ben tijdens mijn studie in aanraking gekomen met Agapè (destijds Campus voor Christus). Mijn roots liggen bij de studentenvereniging in Enschede. Kringen, weekenden en contact met andere studenten, die enthousiast waren over Christus waren belangrijker dan een kerk. Maar ik ging in Enschede op zoek en kwam bij een baptisten kerk.

Hoe ben je bij CAMA betrokken geraakt?

Toen ik naar Delft verhuisde, ging ik op zoek naar een nieuwe kerk met kringen en enthousiaste gelovigen. Ik voelde me direct thuis bij de Evangelische Gemeente Parousia in Delft. Later werd dit ABC Kerk Delft. Een gemakkelijkere naam, mede door de fusie van de Parousia gemeenten met de Broederschap van Baptisten. Eind 2023 is deze gemeente gestopt en nu ben ik op zoek naar een nieuwe kerk. 

Wat is je taak binnen het bestuur?

Ik ben secretaris.

Waar verlang je naar?

Ik ben erg aangesproken door de autobiografie van A. B. Simpson. In 2022 heb ik meegeholpen met de vertaling van het boek. Met hem deel ik een verlangen dat het evangelie bekend wordt bij alle mensen, in Nederland en in de hele wereld. Dat Jezus in je hart mag wonen en dat Hij de Redder, Heiligmaker, Heelmaker en komende Koning is.